Tranh Tặng Đám Cưới Đẹp Vẽ Sơn Dầu Giá Tốt Giảm Giá 30%

0902 720 698
Danh mục sản phẩm
Bộ lọc Lọc
Giá từ đến đ
Chọn
Sản phẩm hot
- 31%
Tranh Vẽ Đôi Thiên Nga và Đàn Con

Tranh Vẽ Đôi Thiên Nga và Đàn Con

Mã: T89C-80

1.390.000đ

2.000.000
- 31%
Tranh Thiên Nga Trắng

Tranh Thiên Nga Trắng

Mã: T88C-80

1.390.000đ

2.000.000
- 31%
Tranh Thiên Nga Đẹp Vẽ Sơn Dầu

Tranh Thiên Nga Đẹp Vẽ Sơn Dầu

Mã: T90C-80

1.390.000đ

2.000.000
- 31%
Tranh Đôi Thiên Nga Hôn Nhau

Tranh Đôi Thiên Nga Hôn Nhau

Mã: T91C-80

1.390.000đ

2.000.000
- 31%
Tranh Thiên Nga Trắng Tặng Đám Cưới

Tranh Thiên Nga Trắng Tặng Đám Cưới

Mã: T114C-80

1.390.000đ

2.000.000
Tranh Bầy Thiên Nga Bơi Giữa Hồ

Tranh Bầy Thiên Nga Bơi Giữa Hồ

Mã: TG00752-6090

1.550.000đ

Tranh Đôi Thiên Nga Vẽ Bằng Sơn Dầu

Tranh Đôi Thiên Nga Vẽ Bằng Sơn Dầu

Mã: TG00168-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Đôi Thiên Nga Hạnh Phúc

Tranh Sơn Dầu Đôi Thiên Nga Hạnh Phúc

Mã: TG00330-6090

1.550.000đ

Tranh Vẽ Bầy Thiên Nga Và Bầy Vịt

Tranh Vẽ Bầy Thiên Nga Và Bầy Vịt

Mã: TG00708-6090

1.550.000đ

Tranh Vẽ Đôi Thiên Nga Dưới Trăng Đêm

Tranh Vẽ Đôi Thiên Nga Dưới Trăng Đêm

Mã: TG00709-6090

1.550.000đ

Tranh Vẽ Gia Đình Thiên Nga Tuyệt Đẹp

Tranh Vẽ Gia Đình Thiên Nga Tuyệt Đẹp

Mã: TG00711-6090

1.550.000đ

Tranh Vẽ Thiên Nga Với Nước Lóng Lánh

Tranh Vẽ Thiên Nga Với Nước Lóng Lánh

Mã: TG00712-6090

1.550.000đ

Tranh Vẽ Thiên Nga Và Hoa Sen Trắng

Tranh Vẽ Thiên Nga Và Hoa Sen Trắng

Mã: TG00713-6090

1.550.000đ

Xem thêm Tranh Thiên Nga
Tranh Uyên Ương Đôi Chim Công

Tranh Uyên Ương Đôi Chim Công

Mã: TG00727-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Đôi Công Uyên Ương Đẹp

Tranh Sơn Dầu Đôi Công Uyên Ương Đẹp

Mã: TG00791-6090

1.550.000đ

- 30%
Tranh Đôi Chim Công Trên Cành Hoa Lan Rừng

Tranh Đôi Chim Công Trên Cành Hoa Lan Rừng

Mã: T143C

1.880.000đ

2.690.000
Tranh Đôi Chim Công Trong Vườn Đào

Tranh Đôi Chim Công Trong Vườn Đào

Mã: TG00790-6090

1.550.000đ

Tranh Đôi Chim Công Trắng

Tranh Đôi Chim Công Trắng

Mã: TG00611-6090

1.550.000đ

- 33%
Tranh Uyên Ương Đôi Chim Công Trắng

Tranh Uyên Ương Đôi Chim Công Trắng

Mã: CS1553

1.400.000đ

2.100.000
Tranh Đôi Chim Công Uyên Ương

Tranh Đôi Chim Công Uyên Ương

Mã: TG00612-6090

1.550.000đ

Tranh Đôi Công Uyên Ương Hạnh Phúc

Tranh Đôi Công Uyên Ương Hạnh Phúc

Mã: TG00613-6090

1.550.000đ

- 31%
Tranh Đôi Chim Công Bên Hồ Hoa Sen

Tranh Đôi Chim Công Bên Hồ Hoa Sen

Mã: T176T-120

1.890.000đ

2.720.000
- 6%
Tranh Đôi Công Hoa Mẫu Đơn Mặt Trời

Tranh Đôi Công Hoa Mẫu Đơn Mặt Trời

Mã: T177T-120

1.890.000đ

2.000.000
Tranh Chim Công Uyên Ương Đẹp

Tranh Chim Công Uyên Ương Đẹp

Mã: TG00479-6090

1.550.000đ

Tranh Đôi Chim Uyên Ương Bên Hồ Sen

Tranh Đôi Chim Uyên Ương Bên Hồ Sen

Mã: TG00481-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Chim Uyên Ương

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Chim Uyên Ương

Mã: TG00482-6090

1.550.000đ

Tranh Đôi Uyên Ương Hạnh Phúc Bên Nhau

Tranh Đôi Uyên Ương Hạnh Phúc Bên Nhau

Mã: TG00556-6090

1.550.000đ

Tranh Chim Công và Hoa Mẫu Đơn

Tranh Chim Công và Hoa Mẫu Đơn

Mã: TG00559-6090

1.550.000đ

Tranh Vẽ Đôi Chim Công và Hoa Mẫu Đơn

Tranh Vẽ Đôi Chim Công và Hoa Mẫu Đơn

Mã: TG00561-6090

1.550.000đ

Tranh Đôi Chim Uyên Ương Hạnh Phúc

Tranh Đôi Chim Uyên Ương Hạnh Phúc

Mã: TG00563-6090

1.550.000đ

Tranh Chim Uyên Ương Bên Cây Tùng

Tranh Chim Uyên Ương Bên Cây Tùng

Mã: TG00564-6090

1.550.000đ

Tranh Chim Uyên Ương Bên Hoa Sen

Tranh Chim Uyên Ương Bên Hoa Sen

Mã: TG00566-6090

1.550.000đ

Tranh Đôi Uyên Ương Đậu Trên Cây

Tranh Đôi Uyên Ương Đậu Trên Cây

Mã: TG00568-6090

1.550.000đ

Xem thêm Tranh Uyên Ương
- 32%
Tranh Tổ Chim Trên Gốc Đào Vẽ Thủ Công Sơn Dầu 100%

Tranh Tổ Chim Trên Gốc Đào Vẽ Thủ Công Sơn Dầu 100%

Mã: T124D-80

1.490.000đ

2.200.000
Tranh Sơn Dầu Ấn Tượng Vẽ Đôi Chim

Tranh Sơn Dầu Ấn Tượng Vẽ Đôi Chim

Mã: TG00179-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Chim Đi Ăn

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Chim Đi Ăn

Mã: TG00213-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu 2 Đôi Chim

Tranh Sơn Dầu 2 Đôi Chim

Mã: TG00214-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Chim Gõ Kiến

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Chim Gõ Kiến

Mã: TG00219-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Chim Lông Tím

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Chim Lông Tím

Mã: TG00223-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Cò Bên Nhau

Tranh Sơn Dầu Vẽ Đôi Cò Bên Nhau

Mã: TG00224-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Đôi Cò Đang Đi Kiếm Ăn

Tranh Sơn Dầu Đôi Cò Đang Đi Kiếm Ăn

Mã: TG00226-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim và Mùa Thu Vàng

Tranh Sơn Dầu Đôi Chim và Mùa Thu Vàng

Mã: TG00227-6090

1.550.000đ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Tươi Tắn

Tranh Sơn Dầu Vẽ Hoa Tươi Tắn

Mã: TG00260-6090

1.550.000đ

Xem thêm Tranh Chim
Sản phẩm hot
- 31%
Tranh Chim Công Đẹp Vẽ Sơn Dầu

Tranh Chim Công Đẹp Vẽ Sơn Dầu

Mã: T84H-80

1.390.000đ

2.000.000
- 31%
Tranh Con Công Đẹp Treo Phòng Ngủ

Tranh Con Công Đẹp Treo Phòng Ngủ

Mã: T83H-80

1.390.000đ

2.000.000
Sản phẩm hot
- 31%
Tranh Công Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ

Tranh Công Phong Thủy Đẹp Giá Rẻ

Mã: T85H-80

1.390.000đ

2.000.000
- 31%
Tranh Đôi Công Lông Trắng

Tranh Đôi Công Lông Trắng

Mã: T86H-80

1.390.000đ

2.000.000
- 31%
Tranh Bạch Khổng Tước

Tranh Bạch Khổng Tước

Mã: T87H-80

1.390.000đ

2.000.000
- 30%
Tranh Đôi Chim Công Trên Cành Hoa Lan Rừng

Tranh Đôi Chim Công Trên Cành Hoa Lan Rừng

Mã: T143C

1.880.000đ

2.690.000
- 31%
Tranh Đôi Chim Công Bên Hồ Hoa Sen

Tranh Đôi Chim Công Bên Hồ Hoa Sen

Mã: T176T-120

1.890.000đ

2.720.000
- 6%
Tranh Đôi Công Hoa Mẫu Đơn Mặt Trời

Tranh Đôi Công Hoa Mẫu Đơn Mặt Trời

Mã: T177T-120

1.890.000đ

2.000.000
Xem thêm Tranh Con Công
Tranh tặng đám cưới là những bức tranh thường được lựa chọn để gửi tặng đến bạn bè, người thân trong những dịp đám cưới, đám hỏi cho các cặp tân hôn thay những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho họ. Những bức tranh tặng đám cưới sẽ là một món quà cưới đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa mà bạn dành cho những người mà mình yêu quý.

Tranh thiên nga

  • Thiên nga là loài chim tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, sự chung thủy sắc son gắn bó bên nhau trọn đời. Những bức tranh thiên nga sẽ thay bạn gửi đến lời chúc một gia đình hạnh phúc ấm êm, luôn yêu thương và giúp đỡ nhau trong suốt chặng đường đời.

  • Tranh thiên nga thường được vẽ theo cặp hoặc vẽ kèm các con thiên nga nhỏ tượng trưng cho sự sinh sôi phát triển, chúc tụng cho hạnh phúc lứa đôi và phát triển của gia đình luôn được trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Tranh uyên ương

  • Uyên ương là loài chim tượng trưng cho tình yêu chung thủy của lứa đôi, một loài chim được xem như biểu tượng của tình cảm vợ chồng sắc son, keo sơn gắn bó yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Trong văn hóa Á Đông những bức tranh uyên ương luôn là lựa chọn không thể thiếu trong tín ngưỡng, ngày cưới... với lịch sự và ý nghĩa đã được lưu truyền qua rất nhiều thế hệ.

Tranh chim

  • Những đôi chim quấn quýt bên nhau cùng xây dựng tổ ấm gia đình được xem là biểu tượng của tình yêu đôi lứa, sự đồng cam cộng khổ của vợ chồng để cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc.
  • Tranh vẽ đôi chim tuy ít được sử dụng rộng rãi như các dòng tranh thiên nga hay tranh uyên ương, tuy nhiên ý nghĩa và giá trị nghệ thuật độc đáo của dòng sản phẩm này là sự khác biệt cho khách hàng yêu thích sự mới lạ.

Tranh chim công

  • Tranh vẽ chim công là một dòng tranh tặng đám cưới rất được ưa chuộng trong văn hóa Á Đông, không chỉ tương trưng cho sự hạnh phúc và kết nối của các cặp đôi mà còn là biểu tượng của sự giàu sang phú quý, mang đến sự may mắn cho mọi người.
  • Tranh chim công được ưa chuộng bởi màu sắc của chim công rất đẹp, các gam màu rực rỡ, nổi bật và rất bắt mắt, thích hợp để trang trí và tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho không gian trưng bày tranh.

Cách treo tranh đám cưới cho các cặp vợ chồng

  • Là một dòng tranh để giữ ngọn lửa tình yêu cho lứa đôi và thể hiện mong ước keo sơn gắn bó cho các cặp tân hôn do đó những bức tranh này sẽ là lựa chọn tuyệt vời để treo trong phòng ngủ. Nên treo ở vị trí đầu giường của phòng ngủ là tốt nhất. Đối với tranh chim công bạn có thể treo phòng khách gia đình để có thể sát khí, trừ tà rất tốt cho vượng khí gia đình.

  • Kích thước nên chọn: tùy theo diện tích không gian mà bạn trang trí để có thể lựa chọn các kích thước phù hợp. Với các kích thước cơ bản như 50x100cm, 60x120cm (không gian nhỏ), 80x160cm ( không gian diện tích trung bình), 100x200cm ( không gian lớn).

  • Tranh tặng đám cưới không thiên về yếu tố phong thủy, mệnh hay tuổi của người treo, do đó bất cứ ai đều có thể sử dụng được. Là dòng sản phẩm dễ mua, dễ treo, đáp ứng tốt yếu tố về mặt thẩm mỹ và ý nghĩa với mọi người.

Một món quà đơn giản nhưng lại ý nghĩa và thể hiện được tình cảm mà bạn muốn dành tặng cho các cặp vợ chồng mới cưới. Để có được những lời chúc tốt lành nhất đến mọi người trong những dịp tân hôn ý nghĩa hãy gọi ngay cho chúng tôi qua Hotline 0902 720 698 ( có Zalo và Viber ) để sở hữu những tác phẩm tuyệt vời nhất bạn nhé.

Xem thêm

Tin nổi bật

Đối tác - Khách hàng

Tag từ khoá