Tranh Phong Cảnh

Tranh Sơn Thủy Hữu Tình Tùng Hạc và Thác Nước

Tranh Sơn Thủy Hữu Tình Tùng Hạc và Thác Nước

Mã:T6H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Thủy Phong Cảnh Núi Non

Tranh Sơn Thủy Phong Cảnh Núi Non

Mã:T5H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Sơn Thủy Cây Tùng Trên Núi

Tranh Sơn Dầu Sơn Thủy Cây Tùng Trên Núi

Mã:T4H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Sơn Thủy Hữu Tình

Tranh Phong Cảnh Sơn Thủy Hữu Tình

Mã:T3H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Thủy Núi Vàng

Tranh Sơn Thủy Núi Vàng

Mã:T93H

Kt: 80 x 160cm - Khung 7cm

2.590.000đ

3.800.000

 giảm giá32% 
Tranh Sơn Dầu Sơn Thủy Hữu Tình Cây Tùng và Thuyền Buồm

Tranh Sơn Dầu Sơn Thủy Hữu Tình Cây Tùng và Thuyền Buồm

Mã:T8L

Kt: 80 x 160cm - Khung 7cm

2.590.000đ

3.750.000

 giảm giá31% 
Tranh Núi Nước Sơn Thủy Thuận Buồm Xuôi Gió

Tranh Núi Nước Sơn Thủy Thuận Buồm Xuôi Gió

Mã:T8H

Kt: 80 x 160cm - Khung 7cm

2.590.000đ

3.750.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Sơn Thủy Thuận Buồm Xuôi Gió

Tranh Sơn Dầu Sơn Thủy Thuận Buồm Xuôi Gió

Mã:T7H

Kt: 80 x 160cm - Khung 7cm

2.590.000đ

3.700.000

 giảm giá30% 
Xem thêm Tranh Sơn Thuỷ
Tranh Sơn Dầu Thủy Mặc Phong Cảnh Thác Nước

Tranh Sơn Dầu Thủy Mặc Phong Cảnh Thác Nước

Mã:CS869

Kt: 100x200cm

Giá liên hệ

Tranh Thủy Mặc Hợp Mệnh Thổ

Tranh Thủy Mặc Hợp Mệnh Thổ

Mã:CS1444

Kt: 120x210cm-khung 7cm

Giá liên hệ

Tranh Thủy Mạc Thác Lớn Hùng Vĩ Hoang Hôn

Tranh Thủy Mạc Thác Lớn Hùng Vĩ Hoang Hôn

Mã:TG36050

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thủy Mạc Ẩn Cư Bên Sông Nước Xanh Ngát

Tranh Thủy Mạc Ẩn Cư Bên Sông Nước Xanh Ngát

Mã:TG36052

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thủy Mạc Thác Nước Hoang Sơ Tiên Cảnh

Tranh Thủy Mạc Thác Nước Hoang Sơ Tiên Cảnh

Mã:TG36053

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thủy Mạc Núi Đá Sắc Màu Đẹp

Tranh Thủy Mạc Núi Đá Sắc Màu Đẹp

Mã:TG36054

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thủy Mạc Núi Thác Trong Hoàng Hôn

Tranh Thủy Mạc Núi Thác Trong Hoàng Hôn

Mã:TG36055

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Thủy Mạc Thác Đổ Sương Bạc

Tranh Thủy Mạc Thác Đổ Sương Bạc

Mã:TG36056

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Thuỷ Mặc
Tranh Sơn Dầu Đồng Quê

Tranh Sơn Dầu Đồng Quê

Mã:T109L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Đồng Quê

Tranh Phong Cảnh Đồng Quê

Mã:T108L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Đồng Quê Đẹp Giá Rẻ

Tranh Đồng Quê Đẹp Giá Rẻ

Mã:T107L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Quê Hương Đẹp Giá Rẻ

Tranh Sơn Dầu Quê Hương Đẹp Giá Rẻ

Mã:T106L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Xưa

Tranh Phong Cảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Xưa

Mã:T105L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Việt Nam

Tranh Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Việt Nam

Mã:T104L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Con Sông Quê Hương

Tranh Con Sông Quê Hương

Mã:T103L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Quê Hương Việt Nam Xưa

Tranh Phong Cảnh Quê Hương Việt Nam Xưa

Mã:T102L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Xem thêm Tranh Quê Hương
Tranh Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông

Tranh Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông

Mã:TG4193

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông Đẹp

Tranh Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông Đẹp

Mã:TG4194

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông Trang Trí

Tranh Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông Trang Trí

Mã:TG4195

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Phong Cảnh Bốn Mùa Chủ Đề Xuân Hạ Thu Đông

Tranh Phong Cảnh Bốn Mùa Chủ Đề Xuân Hạ Thu Đông

Mã:TG4196

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Bộ Tranh Vẽ Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông

Bộ Tranh Vẽ Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông

Mã:TG4197

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông Bán Trừu Tượng

Tranh Vẽ Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông Bán Trừu Tượng

Mã:TG4198

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông Trừu Tượng

Tranh Bốn Mùa Xuân Hạ Thu Đông Trừu Tượng

Mã:TG4199

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Xuân Hạ Thu Đông

Tranh Sơn Dầu Xuân Hạ Thu Đông

Mã:TG4200

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Bốn Mùa
Tranh Phong Cảnh Biển Xanh Ngắt

Tranh Phong Cảnh Biển Xanh Ngắt

Mã:TG4241

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Phong Cảnh Đại Dương Bao La

Tranh Phong Cảnh Đại Dương Bao La

Mã:TG4242

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Biển Đêm Và Vách Núi Cheo Leo

Tranh Biển Đêm Và Vách Núi Cheo Leo

Mã:TG4243

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Phong Cảnh Biển Đêm Sóng Vỗ Rì Rào

Tranh Phong Cảnh Biển Đêm Sóng Vỗ Rì Rào

Mã:TG4244

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Phong Cảnh Biển Và Cây Dừa

Tranh Phong Cảnh Biển Và Cây Dừa

Mã:TG4245

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Cảnh Biển Đêm Sóng Vỗ

Tranh Vẽ Cảnh Biển Đêm Sóng Vỗ

Mã:TG4246

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Vẽ Cảnh Đại Dương Và Rặng San Hô

Tranh Vẽ Cảnh Đại Dương Và Rặng San Hô

Mã:TG4247

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Phong Cảnh Biển Và Bãi Cát Trắng

Tranh Phong Cảnh Biển Và Bãi Cát Trắng

Mã:TG4248

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Biển
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Nước Ngoài Treo Phòng Bếp

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Nước Ngoài Treo Phòng Bếp

Mã:CS1024

Kt: 60x80cm

800.000đ

1.700.000

 giảm giá53% 
Tranh Phong Cảnh Nước Ngoài Treo Phòng Ăn

Tranh Phong Cảnh Nước Ngoài Treo Phòng Ăn

Mã:CS1022

Kt: 60x80cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Hai Con Nai Trong Rừng

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Hai Con Nai Trong Rừng

Mã:CS1027

Kt: 80x90cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Vẽ Phong Cảnh Con Đường

Tranh Sơn Dầu Vẽ Phong Cảnh Con Đường

Mã:CS1034

Kt: 80x150cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Trang Trí Phòng Ăn

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Trang Trí Phòng Ăn

Mã:CS825

Kt: 60x90cm

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Trang Trí Phòng Làm Việc

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Trang Trí Phòng Làm Việc

Mã:CS826

Kt: 60x90cm

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Châu Âu
Tranh Sơn Dầu Cảnh Cắt Tóc Vỉa Hè Ở Việt Nam

Tranh Sơn Dầu Cảnh Cắt Tóc Vỉa Hè Ở Việt Nam

Mã:T35L

Kt: 80 x 100cm - Khung 7cm

2.290.000đ

3.300.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Nữ Sinh Áo Dài và Xe Vespa

Tranh Sơn Dầu Nữ Sinh Áo Dài và Xe Vespa

Mã:T34L

Kt: 80 x 100cm - Khung 7cm

2.290.000đ

3.300.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Nữ Sinh Áo Dài Trắng Thước Tha

Tranh Sơn Dầu Nữ Sinh Áo Dài Trắng Thước Tha

Mã:T33L

Kt: 80 x 100cm - Khung 7cm

2.290.000đ

3.300.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật Nữ Sinh Dắt Xe Đạp

Tranh Sơn Dầu Nghệ Thuật Nữ Sinh Dắt Xe Đạp

Mã:T32L

Kt: 80 x 100cm - Khung 7cm

2.290.000đ

3.300.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Vẽ Cô Gái Sửa Xe Đạp

Tranh Sơn Dầu Vẽ Cô Gái Sửa Xe Đạp

Mã:T31L

Kt: 80 x 100cm - Khung 7cm

2.290.000đ

3.300.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Nữ Sinh Áo Dài và Cô Gái Gánh Hàng Rong

Tranh Vẽ Nữ Sinh Áo Dài và Cô Gái Gánh Hàng Rong

Mã:T30L

Kt: 80 x 100cm - Khung 7cm

2.290.000đ

3.300.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Hồ Nước Đẹp

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Hồ Nước Đẹp

Mã:CS89

Kt: 60x60cm

Giá liên hệ

Tranh Xe Xích Lô Sài Gòn

Tranh Xe Xích Lô Sài Gòn

Mã:CS567

Kt: 70x100cm

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Việt Nam
Tranh Phố Cổ Việt Nam Lá Rụng

Tranh Phố Cổ Việt Nam Lá Rụng

Mã:CS1292

Kt: 60x90cm

1.400.000đ

2.000.000

 giảm giá30% 
Tranh Phố Cổ Việt Nam Ngõ Vắng

Tranh Phố Cổ Việt Nam Ngõ Vắng

Mã:CS1288

Kt: 60x90cm

1.400.000đ

2.000.000

 giảm giá30% 
Tranh Phố Cổ Việt Nam Hàng Cây Xanh

Tranh Phố Cổ Việt Nam Hàng Cây Xanh

Mã:CS1286

Kt: 60x90cm

1.400.000đ

2.000.000

 giảm giá30% 
Tranh Phố Cổ Việt Nam Thiếu Nữ Áo Dài

Tranh Phố Cổ Việt Nam Thiếu Nữ Áo Dài

Mã:CS1284

Kt: 60x90cm

1.400.000đ

2.000.000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Mùa Thu Vàng

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Mùa Thu Vàng

Mã:TG501

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Mùa Thu Xưa

Tranh Sơn Dầu Phố Cổ Mùa Thu Xưa

Mã:TG500

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Nghệ Thuật

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Phố Cổ Nghệ Thuật

Mã:TG504

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Vẽ Con Đường Lá Rơi

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Vẽ Con Đường Lá Rơi

Mã:TG505

Kt: Theo yêu cầu

Giá liên hệ

Xem thêm Tranh Phố Cổ
Tranh Phong Cảnh Hiện Đại Phố Hoa Cây Xanh Lá

Tranh Phong Cảnh Hiện Đại Phố Hoa Cây Xanh Lá

Mã:T26H

Kt: 60 x 60cm - Khung 3cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Tranh Nghệ Thuật Hiện Đại Phố Hoa Cây Đỏ

Tranh Nghệ Thuật Hiện Đại Phố Hoa Cây Đỏ

Mã:T25H

Kt: 60 x 60cm - Khung 3cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Hiện Đại Phố Hoa Tông Vàng

Tranh Sơn Dầu Hiện Đại Phố Hoa Tông Vàng

Mã:T24H

Kt: 60 x 60cm - Khung 3cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Tranh Hiện Đại Phố Hoa Trát Bay Cây Lá Hồng

Tranh Hiện Đại Phố Hoa Trát Bay Cây Lá Hồng

Mã:T23H

Kt: 60 x 60cm - Khung 3cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Tranh Treo Tường Hiện Đại Phố Hoa Cây Màu Tím

Tranh Treo Tường Hiện Đại Phố Hoa Cây Màu Tím

Mã:T22H

Kt: 60 x 60cm - Khung 3cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Cây Cam Vẽ Dày Kiểu Hiện Đại

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Cây Cam Vẽ Dày Kiểu Hiện Đại

Mã:CS935

Kt: 60x60cm

950.000đ

1.710.000

 giảm giá44% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Cây Xanh Lá Vẽ Dày Kiểu Hiện Đại

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Cây Xanh Lá Vẽ Dày Kiểu Hiện Đại

Mã:CS937

Kt: 60x60cm

950.000đ

1.710.000

 giảm giá44% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Hồ Gươm Vẽ Kiểu Hiện Đại

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Hồ Gươm Vẽ Kiểu Hiện Đại

Mã:CS933

Kt: 80x80cm

1.600.000đ

2.570.000

 giảm giá38% 
Xem thêm Tranh Phố Hoa
Tranh Trang Trí Ngôi Nhà Tình Yêu

Tranh Trang Trí Ngôi Nhà Tình Yêu

Mã:CS1638

Kt: 60x90cm - Khung 5cm

1.500.000đ

2.200.000

 giảm giá32% 
Tranh Trang Trí Con Đường Tình Yêu

Tranh Trang Trí Con Đường Tình Yêu

Mã:CS1637

Kt: 60x90cm - Khung 5cm

1.500.000đ

2.200.000

 giảm giá32% 
Tranh Trang Trí Khu Rừng Tình Yêu

Tranh Trang Trí Khu Rừng Tình Yêu

Mã:CS1636

Kt: 60x90cm - Khung 5cm

1.500.000đ

2.200.000

 giảm giá32% 
Tranh Trang Trí Ánh Sáng Tình Yêu

Tranh Trang Trí Ánh Sáng Tình Yêu

Mã:CS1634

Kt: 60x90cm - Khung 5cm

1.500.000đ

2.200.000

 giảm giá32% 
Tranh Trang Trí Con Đường Yêu

Tranh Trang Trí Con Đường Yêu

Mã:CS1632

Kt: 60x90cm - Khung 5cm

1.500.000đ

2.200.000

 giảm giá32% 
Tranh Trang Trí Đôi Tình Nhân

Tranh Trang Trí Đôi Tình Nhân

Mã:CS1631

Kt: 60x90cm - Khung 5cm

1.500.000đ

2.200.000

 giảm giá32% 
Tranh Phong Cảnh Nước Ngoài

Tranh Phong Cảnh Nước Ngoài

Mã:CS1562

Kt: 60x90cm - Khung 5cm

1.500.000đ

2.200.000

 giảm giá32% 
Xem thêm Tranh Phong Cảnh Đương Đại
Xem thêm Tranh Thiên Nhiên
Tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật mang những nét đẹp riêng, ấn tượng và mê hoặc lòng người. Đây là một trong những vật phẩm dùng để trang trí và được nhiều người ưa chuộng nhất. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để trang trí cho nhà ở, văn phòng làm việc… để tạo những điểm nhấn ấn tượng mà bất kỳ ai ghé thăm cũng phải trầm trồ, thán phục vì con mắt nghệ thuật của chủ nhân. Cùng tìm hiểu thêm về dòng tranh  này qua bài viết dưới đây nhé!
 
tranh-thuan-buom-xuoi-gio-son-thuy.jpg
Tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật rất được ưa chuộng tại Việt Nam

Giới thiệu về dòng tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật

 • Tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật là các sản phẩm sử dụng sơn dầu để phác họa lại những cảnh đẹp trong cuộc sống như cảnh làng quê, cảnh sông nước, cảnh đẹp thiên nhiên, cây cối, rừng cây, sông  suối… Đây là một trong những dòng tranh phong cảnh nhận được yêu mến của người dùng ở khắp mọi nơi.
 •  Kỹ thuật vẽ tranh phong cảnh sơn dầu hoặc sao chép tranh phong cảnh thường được bắt đầu với việc người họa sĩ dùng than chì phác họa lên những hình ảnh mà họ dự định vẽ. Sử dụng thêm bột màu trộn với dầu hạt lanh, khoáng chất, các chất dung môi khác để tạo ra sự khác biệt qua màu sắc. Tranh sơn dầu được vẽ bằng cọ nhưng cũng có nhiều cách vẽ khác như vẽ bằng bay hoặc giẻ.
 • Những bức tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật thường được vẽ trong thời gian khá dài bởi các họa sĩ cần mất thời gian để phác họa cũng như pha chế màu sắc sao cho phù hợp. Sơn dầu thường lâu khô hơn các loại chất liệu khác, cho phép các họa sĩ có thể sửa đổi màu sắc, bề mặt hay đường nét trong từng bức tranh. Đôi khi người ta còn có thể bỏ được cả lớp sơn dầu cũ để vẽ lại từ đầu. Sơn dầu khô bằng quá trình oxy hóa chứ không phải do nước bốc hơi, vì thế kể từ khi bắt đầu vẽ cho tới khi hoàn thành phải mất khoảng 2 tuần. Thời gian để bức tranh khô hoàn toàn sẽ mất từ 6 tháng đến 1 năm vì thế mà tuổi thọ của tranh sơn dầu thường khá dài. Đây cũng là lý do khiến cho nhiều người luôn yêu thích dòng tranh này.
tranh-son-dau-phong-canh-son-thuy-phong-thuy-treo-phong-khach.jpg
Các bức tranh mang chủ đề thiên nhiên gần gũi
 
 • Tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật được các họa sĩ phác họa theo từng kích thước khác nhau của phong cảnh cũng như nhu cầu của khách hàng. Bạn có thể sử dụng chúng để treo trong phòng ngủ, phòng khách, văn phòng với các loại kích thước nhỏ hoặc lớn đều rất đẹp. Bên cạnh đó, trong quá trình vẽ tranh sơn dầu phong cảnh, các họa sĩ cũng thường hay tính toán đến các yếu tố phong thủy, vì thế mà gia chủ hoàn toàn có thể tìm hiểu và lựa chọn các mẫu tranh phong cảnh sao cho phù hợp với mệnh của mình để thăng tiến trong sự nghiệp, công danh phát đạt…

Đặc điểm của tranh sơn dầu phong cảnh đẹp

 • Nhờ những đặc tính riêng biệt của sơn dầu mà bức tranh phong cảnh sơn dầu nghệ thuật cực kỳ bền với thời gian. Các yếu tố bên ngoài như bụi, hơi nước… thường không quá ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm theo thời gian. Với từng loại chất liệu sơn dầu mà các họa sĩ sử dụng, một bức tranh có thể có tuổi thọ trên 500 năm nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn màu sắc và vẻ đẹp như lúc ban đầu. Đặc biệt là ở môi trường khí hậu khắc nghiệt như ở Việt Nam thì chất liệu sơn dầu càng chứng tỏ được ưu điểm nổi trội của mình. Không chỉ vậy với chất liệu hoàn toàn tự nhiên không phải là màu tổng hợp công nghiệp nên tranh sơn dầu còn có thể đảm bảo cho sức khỏe của gia đình bạn nhất là với những gia đình có trẻ nhỏ.
 
tranh-que-huong-dat-trau.jpg
Tranh sơn dầu có đặc tính bền màu theo thời gian
 
 • Một điểm đặc biệt của tranh sơn dầu là khả năng kết hợp với các loại màu sắc khác theo mong muốn của họa sĩ. Do đó khi cảm nhận một bức tranh sơn dầu bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều màu sắc tinh tế trong từng nét vẽ trên một loại vải giấy và vải riêng biệt.

Ưu điểm của tranh sơn dầu phong cảnh đẹp:

- Bức tranh là điểm nhấn đẹp mắt, ấn tượng giúp không gian của bạn trở lên hoàn hảo hơn, thể hiện được con mắt nghệ thuật của bạn trong trang trí không gian.
- Thể hiện được tình yêu thiên nhiên của bạn, cái nhìn lạc quan về cuộc sống.
- Thể hiện được tính cách, quan điểm về cuộc sống của bạn.
- Không gian của bạn sẽ trở lên gần gũi hơn, tươi mới hơn, đẹp mắt hơn.
- Bạn hoàn toàn có thể trao đổi về ý tưởng của mình với các họa sĩ để tạo ra một bức tranh sơn dầu phong cảnh đẹp, phù hợp với mong muốn của bạn.
- Khi ngắm nhìn bức tranh, bạn sẽ cảm thấy tĩnh tâm hơn, thư giãn hơn, giúp tinh thần thoải mái hơn.
- Trong phong thủy, nếu bạn biết cách phối màu hợp với mệnh của mình, bức tranh sẽ đem lại cho bạn sự may mắn, thành công trong cuộc sống.
- Bạn có thể sử dụng tranh sơn dầu phong cảnh đẹp để trang trí cho không gian ngôi nhà của mình hoặc làm quà biếu bạn bè, người thân.
- Chi phí cho bức tranh sơn dầu phong cảnh đẹp khá thấp so với các hình thức trang trí khác.

Kinh nghiệm lựa chọn tranh sơn dầu phong cảnh cho ngôi nhà thêm đẹp

tranh-son-dau-phong-canh-trang-tri-phong-doc-sach.jpg
Dựa vào nhu cầu của gia đình để lựa chọn các mẫu tranh đẹp
 • Tranh sơn dầu phong cảnh được nhiều người lựa chọn không chỉ vì chúng có tuổi thọ dài lâu, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố từ môi trường bên ngoài mà chúng còn có rất nhiều cảnh sắc đa dạng, phù hợp với nhiều không gian trong nhà. Khi lựa chọn tranh sơn dầu trang trí cho không gian, chủ nhân ngôi nhà cũng nên chú ý đến một số vấn đề như sau:

Lựa chọn chủ đề phong cảnh sao cho phù hợp

 • Tranh sơn dầu từ trước đến nay luôn được nhiều người lựa chọn nhờ màu sắc đẹp, cảnh sắc đa dạng, phong phú. Những đôi bàn tay họa sĩ phác họa nên những bức tranh vô cùng mượt mà, long lanh nhưng cũng đầy sự phóng khoáng. Đề tài phong cảnh phong phú được thể hiện trong chất liệu này mang đến những ấn tượng vô cùng tuyệt vời.
 • Tùy thuộc vào các ngôi nhà, phong cách thiết kế cũng như sở thích của chủ nhân mà bạn có thể mua tranh phong cảnh các chủ đề sao cho phù hợp. Phong cảnh được phác họa lên tranh có hình ảnh từ cổ điển đến hiện đại, từ sang trọng cao quý cho tới bình dị giản đơn như tranh phong cảnh của các nước ngoài, tranh phong cảnh châu Âu, tranh phong cảnh đồng quê, làng quê thanh bình yên ả của Việt Nam… Hoặc bạn cũng có thể tìm mua tranh sơn dầu phong cảnh rừng núi với khu rừng xanh mướt, với chim muông, hoa lá đủ màu sắc khoe mình dưới sớm mai… Mỗi cảnh sắc đều khắc họa nên những màu sắc riêng biệt, đầy cá tính và độc đáo.
 • Chính vì đề tài trong tranh vô cùng đa dạng mà tranh sơn dầu phong cảnh phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng, từ những người cao tuổi cho tới những người trẻ, từ nam cho đến nữ… Với tất cả những ai luôn mong muốn hòa quyện tâm hồn mình với phong cảnh thiên nhiên. Mỗi màu sắc đều khiến bức tranh trở lên sống động hơn như được thồi hồn vào đó. Nhờ thế mà bạn có thể dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên.
 • Mỗi chủ đề đều được thể hiện với một kích thước khác nhau bởi thế nên bạn cũng rất dễ dàng lựa chọn. Bạn muốn treo chúng ở một căn phòng rộng rãi hay chỉ ở những nơi khiêm tốn về diện tích thì tùy thuộc vào kích thước của mỗi bức tranh.

Lựa chọn tranh theo không gian bạn định treo

 • Tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật hoàn toàn có thể phù hợp với mọi không gian, mọi vị trí trong ngôi nhà của bạn. Vì thế, bạn cần phải dựa vào tiêu chí này và tham khảo các nơi bán tranh sơn dầu phong cảnh để lựa chọn những bức tranh sao cho phù hợp:

+ Treo tranh trong phòng khách:

 • Bạn có thể lựa chọn những bức tranh phong cảnh giá rẻ theo chủ đề thiên nhiên như tranh sơn thủy hữu tình hay tranh vẽ cảnh sông hồ và rừng núi, tranh bốn mùa nghệ thuật hoặc tranh phong cảnh Việt Nam với các địa danh đất nước với màu sắc tươi sáng. Những mẫu tranh này đặc biệt được ưa chuộng trang trí cho phòng khách bởi mang lại sự thân thiện, gần gũi với cuộc sống. Chắc chắn bạn sẽ chẳng muốn rời xa ngôi nhà thân yêu của mình với hình ảnh Việt Nam thu nhỏ cực kỳ đẹp đẽ. Hoặc bạn cũng có thể thả hồn mình với thiên nhiên ngay trong phòng khách của gia đình mình nhờ những bức tranh phong cảnh treo tường đẹp mắt.

+ Treo tranh sơn dầu phong cảnh trong phòng ăn:

 • Những bức tranh phong cảnh trang trí về quê hương, cánh đồng lúa, cánh đồng hoa, dòng sông êm đềm, thơ mộng cũng rất phù hợp với để treo trong căn phòng ăn của bạn bởi chúng luôn giúp mang lại cảm giác ngon miệng cho cả gia đình trong những bữa ăn hàng ngày.

+ Treo tranh sơn dầu phong cảnh trong phòng ngủ cho giấc ngủ sâu hơn

 • Với phòng ngủ, bạn có thể chọn những mẫu tranh phong cảnh cao cấp nhẹ nhàng, màu sắc cổ điển, hoa văn tranh nhã như tranh phong cảnh thủy mặc kết hợp chữ thư pháp, tranh phong cảnh phố cổ cũng có thể treo trong phòng ngủ vì đặc tính hoài niệm hoặc tranh vẽ về biển với những con sống vỗ về…cũng rất phù hợp với không gian phòng ngủ mang đến giấc ngủ êm ái cho bạn và người thân yêu.

Dựa vào các yếu tố liên quan đến phong thủy

 
tranh-son-dau-phong-canh-rung-cay-song-nuoc-trang-tri-phong-khach.jpg
 
Bạn cũng nên lưu ý đến các yếu tố phong thủy khi lựa chọn tranh phong cảnh sơn dầu
 • Hiện nay có khá nhiều gia đình thường thích treo tranh phong thủy vẽ hình con giáp, gia chủ mạng gì thì sẽ treo tranh hình con vật đó. Tuy nhiên, nếu xét về các yếu tố phong thủy thì điều này không phải lúc nào cũng đúng. Cách treo tranh sơn dầu phong cảnh đẹp nghệ thuật phải phù hợp với từng mệnh của gia chủ, từng con giáp của gia chủ. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng mà ai cũng nên chú ý khi lựa chọn các dòng tranh sơn dầu phong cảnh. Bên cạnh đó, việc tuân theo các nguyên tắc của phong thủy còn giúp gia đình bạn có được tài lộc, may mắn, thịnh vượng, tránh được xui xẻo cho các thành viên trong gia đình.
 • Để làm tốt được điều này, các gia đình nên tham khảo thêm ý kiến từ các chuyên gia phong thủy hoặc những nhà thiết kế nội thất có hiểu biết về phong thủy để có được sự lựa chọn sao cho phù hợp với nhu cầu, mong muốn của gia đình mình. Thêm vào đó bạn cũng cần chú ý về các hướng, vị trí treo tranh sao cho vừa đẹp mắt, đầy tính thẩm mỹ, nghệ thuật lại vừa đáp ứng được các yếu tố phong thủy như đã nói ở trên.

Dựa vào phong cách kiến trúc của ngôi nhà

 • Khi lựa chọn tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật, bạn cũng cần phải lưu ý tới phong cách nội thất của ngôi nhà. Với những ngôi nhà hiện đại, bạn nên chọn tranh phong cảnh, màu sắc trang nhã như tranh phong cảnh phố hoa hoặc tranh phong cảnh đương đại với nội dung không quá cầu kỳ để thư giãn mắt. Nếu nhà bạn mang đậm nét cổ điển, truyền thống thì nên chọn những bức tranh sơn dầu kinh điển. Tuy nhiên, chú ý rằng chỉ nên treo ít, nhưng phải đảm bảo tính thẩm mỹ phải đặt lên trên hết.

Địa chỉ bán tranh sơn dầu nghệ thuật uy tín

tranh-pho-hoa-cay-xanh-duong.jpg
Thế giới tranh sơn dầu là địa chỉ uy tín dành cho người tiêu dùng
 
 • Tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật là một trong những dòng tranh được nhiều người ưa chuộng và sử dụng bởi tính đa dạng về chủ đề, dễ dàng treo trong nhiều không gian khác nhau, bền màu với thời gian. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng khiến nhiều người còn băn khoăn đó là nên mua tranh sơn dầu phong cảnh ở đâu uy tín? Phòng tranh phong cảnh nào cung cấp các sản phẩm chất lượng tốt, đảm bảo, uy tín dành cho người tiêu dùng? Xưởng vẽ tranh phong cảnh cao cấp nào có đa dạng các sản phẩm?
 • Thế Giới Tranh Sơn Dầu - xưởng vẽ tranh phong cảnh uy tín là một trong những địa chỉ dành cho các khách hàng có nhu cầu mua tranh phong cảnh để sử dụng trong các gia đình. Thế giới tranh sơn dầu là nơi hội tụ của những họa sĩ tài năng, có niềm đam mê trong nghệ thuật hội họa và cũng là nơi mua tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật uy tín. Chúng tôi cũng cung cấp cho các khách hàng vô số các mẫu tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật, đa dạng chủ đề từ phong cảnh miền quê, sông nước, cho tới các phong cảnh nổi tiếng trên thế giới.

Bên cạnh đó, Thế Giới Tranh Sơn Dầu - địa chỉ bán tranh sơn dầu phong cảnh sơn dầu được đánh giá cao còn mang đến nhiều ưu điểm nổi bật cho các khách hàng như là:

- Luôn sử dụng các loại chất liệu sơn cao cấp, chất liệu vải tốt nhất để có được những bức tranh đẹp, bền màu theo thời gian.
- Sao chép được mọi bức tranh khác nhau theo nhu cầu của khách hàng.
- Cung cấp đa dạng các mẫu tranh phong cảnh với các chủ đề khác nhau để khách hàng lựa chọn theo nhu cầu, mong muốn của mình cũng như phù hợp với lối kiến trúc của các gia đình, kích thước ở nơi dự định treo tranh.
- Giá thành luôn ở mức cạnh tranh nhất trên thị trường.
- Có nhiều chính sách ưu đãi cho các khách hàng mua với số lượng lớn hoặc các khách hàng thân thiên.
- Có đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, kiến thức sẽ giúp các bạn lựa chọn được những mẫu tranh đẹp, phù hợp với nhu cầu.
 • Tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật là một trong những dòng tranh được sử dụng nhiều nhất để trang trí cho các không gian trong nhà, trong phòng làm việc và được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Các bức tranh của Thế Giới Tranh Sơn Dầu - xưởng vẽ tranh sơn dầu phong cảnh cao cấp sử dụng các loại chất liệu cao cấp mang đến màu sắc tươi sáng, những bức tranh sinh động, bền đẹp theo thời gian, mang đến vẻ đẹp hoàn hảo cho không gian.
>> Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn về những dòng tranh sơn dầu phong cảnh nghệ thuật bạn nhé!

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: lienhe@thegioitranhsondau.com
Website: www.thegioitranhsondau.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
--
Đơn vị chủ quản: 
CÔNG TY TNHH SUNNY’S HOUSE
MST: 0314 744 627 
GPKD Cấp ngày 22/11/2017 Tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319

2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Gòn, TPHCM.
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884.
WEBSITE ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN DMCA
 
DMCA.com Protection Status
Tranh phong cảnh vẽ sơn dầu đẹp, giá rẻ, độ bền đến 50 nămTranh phong cảnh vẽ sơn dầu đẹp, giá rẻ, độ bền đến 50 nămSao chép và sáng tác tranh phong cảnh vẽ màu sơn dầu cao cấp ✅Giá cạnh tranh giảm 30% ✅Nhiều mẫu đep tha hồ chọn ✅Giao miễn phí tphcm4.6 trên 168 Bình chọn