Tranh Quê Hương

Tranh Sơn Dầu Đồng Quê

Tranh Sơn Dầu Đồng Quê

Mã:T109L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Đồng Quê

Tranh Phong Cảnh Đồng Quê

Mã:T108L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Đồng Quê Đẹp Giá Rẻ

Tranh Đồng Quê Đẹp Giá Rẻ

Mã:T107L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Quê Hương Đẹp Giá Rẻ

Tranh Sơn Dầu Quê Hương Đẹp Giá Rẻ

Mã:T106L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Xưa

Tranh Phong Cảnh Quê Hương Đất Nước Việt Nam Xưa

Mã:T105L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Việt Nam

Tranh Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Việt Nam

Mã:T104L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Con Sông Quê Hương

Tranh Con Sông Quê Hương

Mã:T103L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Quê Hương Việt Nam Xưa

Tranh Phong Cảnh Quê Hương Việt Nam Xưa

Mã:T102L

Kt: 60 x 90cm - Khung 7cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Làng Quê Việt Nam

Tranh Sơn Dầu Làng Quê Việt Nam

Mã:T98H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Bức Tranh Phong Cảnh Làng Quê Đẹp

Bức Tranh Phong Cảnh Làng Quê Đẹp

Mã:T98L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Làng Quê Việt Nam Vẽ Sơn Dầu

Tranh Làng Quê Việt Nam Vẽ Sơn Dầu

Mã:T97H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Cảnh Làng Quê Yên Bình

Tranh Cảnh Làng Quê Yên Bình

Mã:T97L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Quê Hương Cổng Làng

Tranh Quê Hương Cổng Làng

Mã:T96H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Làng Quê Đẹp Vẽ Cổng Làng và Cây Đa

Tranh Làng Quê Đẹp Vẽ Cổng Làng và Cây Đa

Mã:T96L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Làng Quê Đẹp Treo Phòng Khách

Tranh Làng Quê Đẹp Treo Phòng Khách

Mã:T95H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Làng Quê Việt Nam Treo Phòng Khách

Tranh Vẽ Làng Quê Việt Nam Treo Phòng Khách

Mã:T95L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Làng Quê Việt Nam Cây Đa Cánh Đồng

Tranh Phong Cảnh Làng Quê Việt Nam Cây Đa Cánh Đồng

Mã:T94H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Làng Quê Gốc Cây Đa

Tranh Sơn Dầu Phong Cảnh Làng Quê Gốc Cây Đa

Mã:T94L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Cảnh Quê Hương Đắp Nổi Hiện Đại

Tranh Vẽ Cảnh Quê Hương Đắp Nổi Hiện Đại

Mã:T21H

Kt: 60 x 60cm - Khung 5cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Tranh Quê Hương Đẹp Vẽ Trát Bay Hiện Đại

Tranh Quê Hương Đẹp Vẽ Trát Bay Hiện Đại

Mã:T20H

Kt: 60 x 60cm - Khung 5cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Tranh Quê Hương Việt Nam Nhà Sàn

Tranh Quê Hương Việt Nam Nhà Sàn

Mã:T19H

Kt: 60 x 60cm - Khung 5cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Tranh Quê Hương Hiện Đại Mùa Thu Lá Vàng

Tranh Quê Hương Hiện Đại Mùa Thu Lá Vàng

Mã:T18H

Kt: 60 x 60cm - Khung 5cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Bức Tranh Quê Hương Mùa Thu Phong Cách Hiện Đại

Bức Tranh Quê Hương Mùa Thu Phong Cách Hiện Đại

Mã:T17H

Kt: 60 x 60cm - Khung 5cm

1.090.000đ

1.550.000

 giảm giá30% 
Tranh Vẽ Về Quê Hương Sông Nước

Tranh Vẽ Về Quê Hương Sông Nước

Mã:T16H

Kt: 60 x 90cm - Khung 5cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Gặt Lúa

Tranh Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Gặt Lúa

Mã:T15H

Kt: 60 x 90cm - Khung 5cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Quê Hương Mùa Gặt Lúa

Tranh Vẽ Quê Hương Mùa Gặt Lúa

Mã:T14H

Kt: 60 x 90cm - Khung 5cm

1.390.000đ

2.000.000

 giảm giá31% 
Tranh Đề Tài Quê Hương Vẽ Con Đường Làng

Tranh Đề Tài Quê Hương Vẽ Con Đường Làng

Mã:T13H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Phong Cảnh Làng Quê

Tranh Vẽ Phong Cảnh Làng Quê

Mã:T13L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Quê Hương Cánh Đồng Lũy Tre

Tranh Phong Cảnh Quê Hương Cánh Đồng Lũy Tre

Mã:T12H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Bức Tranh Làng Quê Cánh Đồng Đẹp Vẽ Sơn Dầu

Bức Tranh Làng Quê Cánh Đồng Đẹp Vẽ Sơn Dầu

Mã:T12L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Quê Hương Cây Đa Cánh Đồng

Tranh Vẽ Quê Hương Cây Đa Cánh Đồng

Mã:T11H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Làng Quê Đẹp Giá Rẻ

Tranh Phong Cảnh Làng Quê Đẹp Giá Rẻ

Mã:T11L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Quê Hương Sông Nước Miền Tây Lúc Bình Minh

Tranh Quê Hương Sông Nước Miền Tây Lúc Bình Minh

Mã:T10H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Vẽ Cảnh Quê Hương Sông Nước Miền Tây

Tranh Vẽ Cảnh Quê Hương Sông Nước Miền Tây

Mã:T10L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Bức Tranh Phong Cảnh Quê Hương Thiên Nhiên Miền Tây

Bức Tranh Phong Cảnh Quê Hương Thiên Nhiên Miền Tây

Mã:T9L

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Tranh Phong Cảnh Quê Hương Sông Nước

Tranh Phong Cảnh Quê Hương Sông Nước

Mã:T9H

Kt: 60 x 120cm - Khung 7cm

1.790.000đ

2.600.000

 giảm giá31% 
Xem thêm Tranh Quê Hương
Những cánh đồng lúa chín vàng, những mái đình làng quê lấp ló sau hàng tre, những dòng sông mềm mại uốn quanh làng hay những mái lá đơn sơ tưởng chừng như vô cùng đơn giản và gần gũi nhưng lại được tái hiện đậm chất thơ trong những bức tranh quê hương nghệ thuật. Dưới ngòi bút tài hoa của các họa sĩ bậc thầy, khung cảnh đó hiện lên thật đẹp, thật lung linh, góp phần tô điểm cho ngôi nhà của bạn.

Tranh quê hương nghệ thuật - thú chơi tranh độc đáo của người Việt

tranh-que-huong-song-nuoc-viet-nam.jpg
 • Hiếm có nơi nào như Việt Nam, người ta lại yêu thích việc đưa chủ đề quê hương vào trong hội họa đến như vậy. Những hình ảnh được đưa vào trong tranh vốn rất đỗi quen thuộc với tuổi thơ của nhiều người, từ cây đa, giếng nước, mái đình hay những cánh cò trắng muốt đang bay lượn trên những cánh đồng bất tận. Những hình ảnh hết sức thân thương và bình dị đó được thổi hồn qua từng nét bút, lột tả xuất sắc vẻ đẹp nên thơ, yên bình và êm ả của một vùng quê.
 • Những người sành chơi tranh, những người yêu cái đẹp thường tìm mua những bức tranh quê hương không chỉ để trang trí trong nhà, trong văn phòng mà còn như một cách để tạo cho mình cảm giác nhẹ nhàng, thư thái mỗi khi ngắm nhìn.

Ý nghĩa của những bức tranh quê hương

Những bức tranh quê hương chứa đựng tình yêu sâu sắc dành cho nơi chôn nhau cắt rốn.

 • Xã hội đang ngày càng phát triển, công nghiệp hóa đã lan rộng khắp nơi và đến cả vùng nông thôn. Những cánh đồng lúa đang dần nhường chỗ cho những nhà máy, xí nghiệp. Hình ảnh phong cảnh làng quê ngày xưa giờ chỉ còn lại trong ký ức của mỗi người. Chính vì thế mà tranh quê hương càng hàm chứa những ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình yêu thương của người chơi tranh dành cho nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

 Tranh quê hương là món ăn tinh thần to lớn đối với những người xa quê

 • Rất nhiều người trong số chúng ta có một thời tuổi thơ chạy nhảy trên những triền đê, trên những con đường làng rợp bóng hàng tre, những buổi chiều rủ nhau đi bắt chuồn chuồn, thả diều, đá bóng. Cuộc sống mưu sinh khiến con người phải rời bỏ quê hương, đến những thành phố xa lạ, thậm chí là ra nước ngoài để sinh sống và làm việc. Họ tìm đến tranh quê hương như một cách để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ, để nhắc nhở chính mình về cội nguồn, để xoa dịu đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, để mỗi lần đứng trước bức tranh, họ lại có thể mỉn cười tự hào về nét đẹp quê nhà, có thêm động lực phấn đấu làm việc để được trở về nơi thiêng liêng ấy.

Tranh quê hương giúp đem lại cảm giác bình yên mỗi khi ngắm nhìn

 • Các mẫu tranh phong cảnh quê hương lấy đề tài là những cảnh sinh hoạt thường ngày, những phong cảnh bình dị quen thuộc của chốn làng quê. Vẻ đẹp của chúng vừa có nét mộc mạc, chân thành lại vừa lãng mạn, nên thơ. Nó gợi lên cảm xúc nhớ nhung man mác về sự bình yên nằm sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người con Việt Nam, gợi nhắc người xem liên tưởng tới những giá trị chân thực và đơn giản nhất trong cuộc sống, không bị làm phiền bởi những xô bồ, bon chen của xã hội hiện đại. Có một bức tranh quê hương treo tường trong không gian nhà mình, bạn sẽ luôn cảm nhận được sự chân thành và sâu sắc mà quê hương mang lại, để cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng và thư thái hơn.

Tranh quê hương được xem như một cách quảng bá du lịch hiệu quả

 • Phong cảnh làng quê có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất và dễ thấy nhất giữa Việt Nam và các nước khác trên thế giới. Do đó, tranh quê hương được xem như một công cụ hữu hiệu giúp quảng bá du lịch Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Thông qua những bức tranh này, du khách không chỉ được thưởng thức những cảnh đẹp yên bình mà còn được tìm hiểu những nét đẹp văn hóa được lồng ghép qua những cảnh sinh hoạt làng xã, cảnh làm việc trên cánh đồng hay qua những phiên chợ quê tấp nập. Các khách sạn, nhà hàng, các văn phòng du lịch treo tranh quê hương vừa để trang trí vừa để giới thiệu cảnh đẹp, văn hóa Việt Nam qua từng nét vẽ.

Các chủ đề thường thấy trong dòng tranh quê hương

Chủ đề trong tranh quê hương thường khá đa dạng, phong phú, nhưng tổng quan lại có thể chia thành 5 nhóm chính như sau:

Tranh quê hương vẽ cảnh sinh hoạt

 
 • Ở nhóm chủ đề này, các họa sĩ sẽ lấy cảm hứng từ những hoạt động thường nhật của người dân nông thôn như cảnh sinh hoạt lúc sáng sớm, khi mọi người vừa thức dậy, tất bật chuẩn bị cho một ngày mới; khung cảnh họp chợ với công việc mua bán đông vui, nhộn nhịp; hoạt động cấy lúa hay gặt lúa trên cánh đồng, … Từng chi tiết được tái hiện hết sức sinh động để lột tả rõ nét nhất bầu không khí và không gian diễn ra hoạt động. Tranh quê hương vẽ cảnh sinh hoạt rất thích hợp để treo ở phòng khách hoặc khu vực hành lang.
Tranh quê hương sông nước
 
Tranh Quê Hương
 • Chủ đề sông nước cũng là một trong 4 chủ đề phổ biến ở dòng tranh quê hương, có lẽ là vì vùng quê nào cũng gắn liền với một dòng sông. Tranh sơn dầu vẽ cảnh sông nước rất phù hợp với những ai sinh ra ở những làng chài hay khu vực miền Tây phía Nam Việt Nam.

Tranh quê hương 4 mùa

Tranh Quê Hương
 • Xuân – Hạ – Thu – Đông, 4 mùa của một năm cũng được đưa vào trong tranh quê hương hết sức tài tình và đặc sắc. Mỗi mùa được thể hiện qua một tông màu riêng biệt: màu xanh lá cây tượng trưng cho mùa Xuân, khi cây cối đâm chồi nảy lộc; màu đỏ tượng trưng cho mùa hạ, khi nắng vàng tran hòa khắp mọi nơi, khi những vườn cây ăn quả sai trĩu cành; màu vàng tượng trưng cho mùa thu, mùa thay lá; và màu xanh lam tượng trưng cho mùa đông, khi không khí lạnh tràn về. Tranh quê hương 4 mùa có thể được treo riêng lẻ hoặc cũng có thể được kết hợp thành một bộ để mang đến một mức tranh toàn cảnh về vùng quê tại những thời điểm khác nhau trong một năm. Đây có thể nói là dòng tranh quê hương trang trí điển hình.

Tranh quê hương vẽ cổng làng

 • Cổng làng là hình ảnh đại diện cho một vùng quê khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có vị trí vô cùng quan trọng đối với đời sống thực và cả tâm linh của con người. Người ta thường nói, nhìn thấy cổng làng như nhìn thấy cả quê hương. Nó đã vượt xa vị thế chỉ là điểm đánh dấu bắt đầu một thôn xóm để vươn lên trở thành biểu tượng văn hóa của một vùng quê. Có lẽ vì thế mà chúng ta thường bắt gặp hình ảnh cổng làng trong những bức tranh quê hương sơn dầu.

Tranh quê hương vẽ cảnh cánh đồng

 • Những cánh đồng lúa chín vàng thẳng cánh cò bay luôn là chủ đề được yêu thích nhất trong tranh quê hương, bởi Việt Nam gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước. Dù ở bất cứ vùng miền nào, ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh cánh đồng bất tận. Nó là sự liên tưởng mạnh mẽ nhất đến quê hương xứ sở.

Tư vấn mua tranh quê hương đẹp, hài hòa với không gian

 • Để chọn một bức tranh quê hương đẹp không chỉ đòi hỏi người mua tranh phải có con mắt thẩm mỹ tốt mà còn cần cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như không gian treo tranh, chất liệu, màu sắc của tranh, kích thước của tranh, … Những yếu tố này càng trở nên quan trọng nếu bạn có ý định mua tranh quê hương phòng khách.

- Chất liệu

 • Chất liệu có ảnh hưởng rất lớn đến độ bền và màu sắc của tranh. Một bức tranh quê hương cao cấp nên được vẽ trên chất liệu vải bố, có độ dày nhất định, dai và khó rách. Như vậy, bạn có thể treo tranh lâu dài mà không sợ tranh bị mủn, mốc hay phai màu giống như khi vẽ trên chất liệu giấy thông thường.

- Màu sắc tranh

 • Chọn một bức tranh quê hương treo tường không đơn giản là chọn theo sở thích một cách ngẫu hứng chỉ để che lấp đi khoảng tường trống mà bức tranh đó phải đảm bảo sự hài hòa với không gian tổng thể của căn phòng về màu sắc và quan trọng hơn là tạo điểm nhấn cho không gian. Bạn có thể treo một hoặc nhiều bức tranh khác nhau để giúp bức tường trở nên duyên dáng hơn, góc treo tranh trở nên hấp dẫn và là một điểm nhấn đầy tinh tế nếu như màu sắc của tranh hòa hợp và tạo được sự liên kết liền mạch với màu sắc chung của căn phòng.

Thế giới tranh sơn dầu xin gửi đến bạn một vài gợi ý để chọn tranh quê hương như sau:

+ Chọn những mẫu tranh quê hương trang trí có màu sắc chủ đạo tương đồng với màu của nội thất gần bức tranh nhất. Món nội thất đó có thể là gối tựa, sofa (nếu bạn treo tranh đằng sau sofa), gối ngủ hoặc ga trải giường (nếu treo trong phòng ngủ), …
+ Nếu tranh treo ở một vị trí khác, bạn có thể dựa trên tông màu của sơn tường để lựa chọn màu sắc tranh cho phù hợp. Đó có thể là một gam màu cùng tông nhằm đem đến sự liền mạch hoặc tương phản ở mức độ nhất định để tạo điểm nhấn cho không gian.
+ Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn tranh có màu sắc cùng tông với màu nhấn hoặc màu nền để giúp căn phòng trở nên đẹp hơn, hài hòa hơn. Bức tranh sẽ trở thành một điểm nhấn duyên dáng thay vì lạc lõng, trơ trọi.

Số lượng và kích thước của tranh phù hợp với diện tích căn phòng

 • Dù treo tranh ở phòng khách hay phòng ngủ, bạn cũng nên chọn tranh có kích thước phù hợp, cân xứng với tỉ lệ diện tích phòng và các món nội thất trong phòng. Cụ thể, với những không gian lớn, bạn có thể lựa chọn những bức tranh có kích thước lớn hoặc treo nhiều tranh nhỏ xen kẽ với tranh lớn. Những nếu không gian căn phòng có hạn, bạn chỉ nên treo một bức tranh lớn là đủ, hoặc có thể treo nhiều tranh nhỏ liền kề nhau, miễn sao những tranh đó có cùng chủ đề hoặc có màu sắc tương đồng nhau.

Có nên mua tranh quê hương sao chép?

 • Tranh quê hương ngày càng được ưa chuộng thì tình trạng sao chép tranh ngày càng nở rộ. Thông thường, các họa sĩ vẽ tranh quê hương phải mất nhiều ngày để tìm kiếm ý tưởng, xây dựng bố cục và hoàn thiện tác phẩm. Có thể nói, mỗi bức tranh là tâm huyết, là sức lao động không biết mệt mỏi của người họa sĩ. Cũng chính vì thế, tranh quê hương gốc thường có giá không hề rẻ và số lượng tranh gốc được vẽ mới chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường và người mua không phải ai cũng có thể trả mức giá vài triệu đồng cho một bức tranh. Điều này đã dẫn đến sao chép tranh quê hương trở thành một dịch vụ thu hút khách hàng. Giá của mỗi bức tranh sao chép rẻ hơn khá nhiều so với một bức tranh gốc. Nhiều người nghĩ rằng việc sao chép tranh quê hương giá rẻ thường do các họa sĩ trẻ, non kinh nghiệm thực hiện, tuy nhiên điều này hoàn toàn không đúng. Dù vẽ mới hay sao chép cũng đều cần sự tỉ mỉ và trau chuốt, cần sự sâu sắc trong cảm thụ nghệ thuật và dày dạn kinh nghiệm mới có thể cho ra một bức tranh không chỉ giống về hình ảnh mà còn giống cả về phần hồn.
 • Chính vì thế, nếu bạn đã trót thích một bức tranh quê hương nào đó nhưng không thể mua được tranh gốc, hoặc đã có tranh gốc nhưng muốn sao chép thành nhiều bản để tặng bạn bè, người thân, bạn hoàn toàn có thể tìm đến dịch vụ sao chép tranh nhé.

Xưởng vẽ tranh quê hương cao cấp, chất lượng

Thế giới tranh sơn dầu tự hào là phòng tranh quê hương có số lượng tác phẩm lớn, đa dạng về chủ đề và phong phú về nội dung.

Chúng tôi luôn sử dụng những chất liệu tốt nhất bao gồm:

- Khung sườn Chassy: Được chế tác từ chất liệu gỗ thông tự nhiên, được xử lý bằng công nghệ hiện đại, không có hiện tượng cong vênh, mối mọt.
- Vải bố canvas: Các bức tranh đều được vẽ trên chất liệu vải bố canvas cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, dày, dai, khó rách, mang đến sự bền bỉ cho tác phẩm.
- Màu sơn dầu: các họa sĩ sử dụng màu vẽ nhập khẩu từ Hàn Quốc hoặc Ánh Quốc, cho màu sắc tranh tươi đẹp và bền bỉ với thời gian.
- Khung tranh: Làm từ gỗ composite nhập khẩu từ Đài Loan, có trọng lượng nhẹ nhưng lại vô cùng bền chắc, giúp vận chuyển dễ dàng. Khung tranh cũng được xử lý nhằm hạn chế tối đa hiện tượng cong vênh, mối mọt.

 • Đội ngũ họa sĩ của chúng tôi đều là những người họa sĩ tài năng, có nhiều năm kinh nghiệm, giàu tình yêu quê hương đất nước, luôn mang đến cho bạn những tác phẩm đẹp và giàu cảm xúc. Xưởng vẽ tranh quê hương của Thế Giới Tranh Sơn Dầu sản xuất tranh trực tiếp, không qua khâu trung gian nên luôn có mức giá tốt nhất trên thị trường.
 • Chúng tôi là địa chỉ bán tranh quê hương sơn dầu uy tín, chất lượng nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh những mẫu tranh có sẵn, chúng tôi còn nhận vẽ tranh theo yêu cầu, đảm bảo bạn được sở hữu những sản phẩm đẹp, mang phong cách riêng và không trùng lặp với bất kỳ bức tranh nào khác trên thị trường. Chỉ cần bạn mô tả cho chúng tôi hình ảnh về vùng quê yêu dấu của bạn, những kỉ niệm đẹp mà bạn muốn lưu giữ, đội ngũ họa sĩ tài ba của chúng tôi sẽ giúp bạn tái hiện lại một cách chân thực và độc đáo nhất.

>> Ngay từ bây giờ, nếu bạn đang muốn mua tranh quê hương nghệ thuật, đừng ngần ngại liên hệ với thegioitranhsondau.com qua số 0902 720 698 ngay hôm nay nhé.

Tin nổi bật

Tìm kiếm nhiều

Khách hàng - Đối tác

THẾ GIỚI TRANH SƠN DẦU 
Add: 87/19 Trần Đình Xu, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.01, TP.HCM 
Hotline: 0902 720 698
Email: lienhe@thegioitranhsondau.com
Website: www.thegioitranhsondau.com
>> NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI
>> HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
--
Đơn vị chủ quản: 
CÔNG TY TNHH SUNNY’S HOUSE
MST: 0314 744 627 
GPKD Cấp ngày 22/11/2017 Tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM
Tài khoản ngân hàng:
1. Ngân hàng ACB chi nhánh Sở Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 176 302 319

2. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Sài Gòn, TPHCM.
Tên chủ tài khoản: Trần Thị Trang Đài
Số tài khoản: 0331000453884.
WEBSITE ĐÃ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN DMCA
 
DMCA.com Protection Status
Tranh Quê Hương, Đồng Quê Làng Quê Đẹp Giá Rẻ Giảm 10-40%Tranh Quê Hương, Đồng Quê Làng Quê Đẹp Giá Rẻ Giảm 10-40%Tranh Que Huong, Tranh Dong Que, Tranh Lang Que Treo Phòng Khách, Phòng Ăn, Bếp, Làm Quà, Vẽ Tay 100%, Giá Ưu Đãi -10-40% - 0902 720 6984.6 trên 168 Bình chọn